Ważne Aktualizacje i Nowości sBiznes® 1.5.4

Szanowni Państwo!
Została dodana aktualizacja oprogramowania sBiznes®  1.5.4 
Opis pod linkiem https://sbiznes.eu/wsparcie.html 
1
Systemowe

1.1
1.2
1.3
1.4


Do danych firmy dodano informację o kontach bankowych przelewów na ZUS, VAT, PIT, CIT.
Dodano wydruki przelewów VAT, ZUS, PIT
Dodatkowe prawa związane z dostępem użytkowników do modułu Funkcje do Excel’a.
W wersjach dla Biur Rachunkowych automatyczna aktualizacja tła (wymagany plik tlo.png).
2
Kontrahent
 2.1

Dodano nowe pola listowania kontrahentów z możliwością wyboru do listowania.
3
Rozliczenia z Kontrahentami 
3.1

Dodano atrybut "Dokument w windykacji należności".

4
Zamówienia Odbiorców
4.1
4.2
4.3

Dodano obsługę cenników kontrahenta.
Dodano możliwość dzielenia zamówienia celem częściowej realizacji.
D

5
Personel
5.1

5.2
5.3

5.4

W definicji składników dodano obsługę kont tekstowych oraz pobieranie wartości składnika z odwrotnym znakiem.
Dodano możliwość automatycznego wyznaczania urlopu przysługującego.
Dodano możliwość wprowadzania okresów urlopu bezpłatnego i wychowawczego do poprzedniego zatrudnienia.
Dodano  import elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) – 
wymagana licencja
6
Księgowość
6.1
6.2

Dodano dla Książki Przychodów i Rozchodów rozliczenie roczne (Remanent).
Zostały dodane druki przelewów ZUS, VAT, PIT, CIT
7
Finanse i Księgowość
7.1

7.2
7.3
7.4
7.5

Dodano parametr blokujący możliwość rozrachunków w starym roku po wygenerowaniu dokumentu BO.
Rozszerzono funkcjonalność generowania dokumentu BO ( Saldami / Persaldami / Zapisami).
Dodano funkcjonalność generowania dokumentu przewalutowania.
Dodano funkcjonalność definicji dekretów dla dokumentów bankowych wg kont księgowych oraz procedurą wbudowaną SQL.
Dodano funkcjonalność definicji dekretów dla dokumentów kasowych wg kont księgowych oraz procedurą wbudowaną SQL.
8
Indeksy
8.1
8.2

8.3

Dodano nowe atrybuty indeksów : Masa netto, Masa brutto, Ilość paczek.
Dodano pole uwag do indeksu. Informacja zawarta w tym polu jest wyświetlana jako alert podczas wyboru indeksu do dokumentu sprzedaży lub zamówienia.
Dodano cenniki (indeksów i  kontrahentów) z możliwością edycji. 
Sprzedaż
9.1
9.2

Dodano wydruk niefiskalny dokumentu sprzedaży na drukarce fiskalnej ( faktura ).
Umożliwiono zbiorczy zapis wybranych dokumentów sprzedaży w wybranym katalogu (Export wybranej grupy dokumentów do PDF)
10
Zakupy
10.1

Dodano możliwość kopiowania dokumentów zakupów.
11
Przelewy
11.1

Dodano funkcjonalność grupowania przelewów oraz pole sygnatury do wykorzystania przy imporcie wyciągów bankowych.
12
Karty drogowe
12.1

Dodano wydruk sumarycznej ewidencji czasu pracy kierowców za dowolny okres.
13
Ogólnie sBiznes
Inne drobne zmiany ulepszające i poprawiające funkcjonalność programu sBiznes.
- Import e-ZLA (elektroniczne zwolnienia lekarskie)

- Funkcje MS EXCEL (FEX)
.
Komentarze

Popularne posty