HTML

ue;"><br /></span>
<span style="color: blue;"><br /></span>
<span style="color: blue;"><br /></span>
<span style="color: blue;"><br /></span>
<span style="color: blue;"><br /></span>
<span style="color: blue;"><br /></span>
<span style="color: blue;"><br /></span>
<span style="color: blue;"><br /></span>
<span style="color: blue;"><br /></span>
<span style="color: blue;"><br /></span>
<span style="color: blue;"><br /></span>
<span style="color: blue;"><br /></span>
<span style="color: blue;"><br /></span>
<span style="color: blue;"><br /></span>
<span style="color: blue;"><br /></span>
<span style="color: blue;"><br /></span>
<span style="color: blue;"><br /></span>

br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<iframe allowfullscreen="" class="YOUTUBE-iframe-video" data-thumbnail-src="https://i.ytimg.com/vi/CzTi60zIubk/0.jpg" frameborder="0" height="266" src="https://www.youtube.com/embed/CzTi60zIubk?feature=player_embedded" width="320"></iframe></div>
<span style="color: blue;"><br /></span>

HTML struktura i semantyka strony internetowej.Często zawiera w sobie różne elementy kodu komputerowego.Atrybuty oferujące informacje zrozumiałe dla komputera.Polecenia które wydaje programista..wyżej..niżej...Kliknięcia ikony lub innego przycisku w celu wyświetlenia i ukrycia szczegółów pisanej strony.Użytkownik pisze strukturę,wybiera,zwija,rozwija,edytuje,usuwa,sortuje lub wchodzi w interakcję z danymi w przeglądarce.Pisząc stronę lub bloga masz możliwość bezpośrednio przełączyć tekst pisany językiem naturalnym na HTML.Przycisk zmodyfikuje stronę bloga i pojawią się znaki.Operację można cofnąć bez żadnych zmian w tekście. 
http://www.sbiznes.eu/funkcjonalnosc.html       ⧭🔄 
https://www.ibm.com/developerworks/library/x-html5/index.html  Nauka  ⍇⍈⏩⏪ 

https://developer.ibm.com/blogs/2018/08/30/welcome-ibm-developer/   ↺↻𓀿𓁀𓁁Komentarze

Popularne posty