Moduł KONTRAHENCI..

Kontrahenci to nasi odbiorcy, dostawcy, kooperanci, partnerzy, banki itp.Listę kontrahentów można dowolnie uzupełniać i grupować.Za pomocą dostępnych parametrów system umożliwia tworzenie dowolnych grup o określonych atrybutach, sortowanie i wyszukiwanie wg dowolnych kryteriów a także tworzenie relacji biznesowych czy planowanie kontaktów (CRM).Za pomocą funkcji rozliczeń kontrahentów system umożliwia kontrolę stanu finansów, rozliczanie należności jak i zobowiązań.Jest to dodatkowa opcja po za modułem finansowym.System oferuje również kontrolę nad dokumentami przychodzącymi i wychodzącymi co w dużej mierze usprawnia pracę Sekretariatu.Zapewnia również płynną wymianę dokumentów pomiędzy użytkownikami.


                                                            
                                                                     Sign....Your digital signature
Komentarze

Popularne posty